Riksförbundet DHB

Kanslibloggen inlägg #6

Anna har skrivit kanslibloggens sjätte inlägg.

För två helger sedan hade vi årsmöte. Årsmöten kan vara stora möten med många hundra medlemmar, eller små med bara några enstaka – men oavsett är det ett möte som avslutar och sammanfattar föreningens verksamhet under året. Det är samtidigt ett tillfälle för alla medlemmar över landet att träffas, att välja ny styrelse och ställa frågor till den gamla styrelsen. De som har skickat in motioner har möjlighet att argumentera för dem och få med förslagen i kommande verksamhet.

Ett välskött och respektfullt årsmöte är ett levande exempel på demokrati. Föreningsdemokrati är kanske till och med är all demokratis ursprung. Den väl organiserade föreningen är idag sannolikt den mest demokratiska institutionen i vårt samhälle.

Det är medlemmarna som äger, styr och förvaltar sin förening och de gör det gemensamt. Det är medlemmarna som på sitt årsmöte väljer, granskar och vid behov avsätter styrelsen. Det är årsmötet som fastställer ändamål, syfte och handlingsplaner. Även budget och uppdrag till styrelsen om vad som ska genomföras och när det ska vara klart. Det är årsmötet som avgör medlemsavgiften. Det är årsmötet som fastställer och tolkar stadgarna. Medlemmarnas främsta verktyg för att göra ett gott och gediget arbete är just årsmötet, men även föreningens stadgar. Det finns ingen särskild lagstiftning som reglerar föreningsverksamhet, men det finns en väl dokumenterad praxis. Därutöver kan annan närliggande lagstiftning utgöra stöd i hur olika frågor inom föreningslivet ska tolkas.

Styrelsen är underordnad årsmötet och finns till därför att det är en praktisk lösning på hur en förening ska kunna fungera. Finns det däremot inget årsmöte – då finns det ingen förening. Samtidigt har styrelsen en viktig roll i att ta fram förslag och presentera idéer för årsmötet. Sådana som de tror är bra och viktiga för föreningen. Årsmötet behöver styrelsen för att kunna genomföra den verksamhet de vill och kunna genomföra de förslag de tror på.

Det finns få verksamheter i vårt samhälle som vilar på så tung demokratisk grund som den ideella organisationen. Alla medlemmar i DHB äger gemensamt vår organisation och har möjlighet att påverka vår framtid och vår ledning. I en förening är alla jämlika och alla har lika stora möjligheter att bli en av de förtroendevalda.

På årets årsmöte fick alla som kom ta del av allt vi har arbetat med under året, hur vi har skött vår ekonomi och ett förslag på budget inför kommande verksamhetsår. Årsmötet biföll en motion om att utreda möjligheterna att flytta förbundets kansli till Stockholm och årsmötet röstade för en viktig stadgeändring. Från och med mars 2018 kommer alla som delar våra värderingar att kunna bli medlemmar, och inte bara stödmedlemmar, i vår organisation. Det betyder att nu kan alla – syskon, far- och morföräldrar, kusiner, vänner till familjen, engagerade lärare, talpedagoger och logopeder bli medlemmar i DHB.

Föreningsdemokratin är viktig att värna och vårda, och på vårt nästa årsmöte hoppas jag att vi är ännu fler som aktivt verkar i vår demokratiska organisation!

Stäng formuläret.