Riksförbundet DHB

Kanslibloggen inlägg #9

Anna skriver här kanslibloggens nionde inlägg!

Nu är snart höstlovet slut för landets alla elever. Ett lov som för många kan ha varit ett läslov, eftersom den ideella föreningen Läsrörelsen har haft ett antal aktiviteter runt om i landet, i syfte att främja läslusten hos barn och ungdomar.

Barns och ungas läsning är ett ansvar för hela samhället. Så är namnet på en utredning som
vi nyligen har svarat på och vars uppdrag har varit att bidra med förslag till hur vi kan ge alla barn och ungdomar bättre och mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

Det finns rapporter om att läsförmågan bland eleverna har försämrats och därför har nu de som sitter i utredningen tagit fram flera förslag på hur fler elever ska få rätt hjälp till en god läsutveckling.

Några av dem är att barn redan i förskolan ska få utveckla sitt läsintresse, att bvc ska samverka med folkbibliotek och förskolor för att verka för barns språkutveckling, att skolan ska satsa på tidiga läsinsatser och att regeringen ska avsätta pengar så att olika aktörer, som t ex Läsrörelsen, ska kunna utöka sin verksamhet. De vill även se satsningar på folk- och skolbibliotek och på läsande förebilder.

Att kunna läsa är så viktigt, inte bara för att klara sig i skolan utan också för sitt fortsatta liv, sin personliga utveckling och för att kunna ha roligt med läsning! Läsning hör till vad som tillsammans med kunskaper i matematik räknas som basfärdigheter. En basfärdighet är en grundläggande färdighet som har betydelse för hur en elev kommer att lyckas i andra ämnen. Det ger också en individ möjligheter att få ett arbete och att kunna välja att engagera sig i olika frågor. Vi vet att det är viktigt, men vi vet också att för många elever är det svårt, nästan oöverstigligt, som ett berg att bestiga. Det gör det dock om än viktigare att skolan tar ett större ansvar för att ge alla elever de bästa förutsättningarna för att utveckla sin läsning. En läsförmåga som kan öppna dörrar till en hel värld av fantastiska berättelser, i böcker, i serietidningar och på textad film. Men också en chans för de som är mer intresserade av att söka efter fakta, att få information och statistik om en värld av länder, djur, historiska samband och samhällssystem.

Något DHB har skrivit till utredningen om är att vi saknar ett starkare funktionshinderperspektiv, och där vi har betonat vikten av att alla barn och ungdomar som vi representerar måste få rätt att få lära sig att läsa utifrån sin förutsättningar. Det måste finnas kunskap och tid, både i skolan och på biblioteken så att möjligheten till läsutveckling är reell även för dem, och inte bara ett förslag på papper.

En annan viktig aspekt är att en elev som kan läsa kanske också kan skriva. Då finns det ytterligare en kommunikationskanal till omvärlden och ett sätt att få uttrycka sig på sitt eget sätt.

Vill du läsa utredningen så finns den på länken nedan och vill du läsa vårt svar på utredningen finns den på vår hemsida.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/06/sou-201857/

Stäng formuläret.