Riksförbundet DHB

19 juni - 9 Juli 2017, Malmköping

Konfirmationsläger 2017

Gålölägret - ett konfirmationsläger som tar emot ungdomar både med och utan behov av särskilt stöd

Vad är Gålölägret?

Gålölägret har funnits sedan 1989 och utvecklades på Gålö utanför Stockholm. Lägret startades med Åhuslägret, ett konfirmationsläger i Skåne, som förebild.

Gålölägret syftar till att

  • erbjuda ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska diagnoser möjlighet till konfirmation
  • skapa en möjlighet för ungdomar med och utan funktionsnedsättning att få lära känna varandra och bli vänner

Gålölägret har sedan starten drivits av en ideell förening, Föreningen Integrerad Ungdomsverksamhet (FIU). FIU har samverkat med såväl Stockholms stift som Svenska Scoutförbundet och Högalids församling. Fr o m 1 februari 2014 är Högalids församling huvudman för Gålölägret. Församlingen bedriver arbetet med stöd av Stockholms stift (Riktat församlingsbidrag). Syftet med lägret är att erbjuda alla ungdomar en bra konfirmandtid, minska utanförskap och öka förståelsen för olika livssituationer. Högalids församling samverkar med riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB).


Vad skiljer Gålölägret från ett ”vanligt” konfirmationsläger?

Gålölägret är ett integrerat läger, vilket betyder att vi under lägret aktivt arbetar med att ungdomar med och utan funktionsnedsättningar ska få träffas och göra den livsresa som konfirmandtiden innebär tillsammans. Det betyder att både ungdomar med och utan funktionsnedsättningar är välkomna på Gålölägret. Gålölägret är alltså inte enbart ett läger för ungdomar med funktionsnedsättning utan innebär en möjlighet för ungdomar med olika förutsättningar att lära känna varandra.

De flesta deltagarna på lägret är mellan 14-18 år. Gålölägret kan passa för ungdomar som går i grundskola, resursskola, träningsskola, specialskola eller särskola. Lägret tar emot ungdomar med och utan funktionsnedsättning. Ett av syftena med lägret är att ungdomar som annars aldrig möts i sin vardag ska få möjlighet att upptäcka och utforska kristen tro tillsammans.

Gålölägret är ett ledartätt läger där ledarna har erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning. Lägerpräst och ledare är handplockade och har erfarenhet av att arbeta med ungdomar med och utan funktionshinder, t ex inom scoutrörelsen, församlingsarbete och skapande verksamheter. Flera av ledarna har själva konfirmerats på Gålölägret.

Gålölägret 2017galolager

När: 19 juni- 9 juli 2017

Återträff: 22-24 september 2017

Var: På Vängården, Follökna,  utanför Malmköping.

Kostnad: 1000 kronor. I den summan ingår helpension och alla aktiviteter under konfirmationstiden.

Kontaktperson: Gunilla Lindén, E-post ,  08-616 88 46

Efter konfirmationen bjuds ungdomarna in till en åretruntverksamhet, Gålöcafé, med träffar en gång i månaden. Träffarna äger rum i Högalidskyrkan på Södermalm i Stockholm.

Gålölägret och Gålöcafé är del av Högalids församlings arbete med Funkiskyrkan. Funkiskyrkan syftar till att öka tillgängligheten i Svenska kyrkan för barn, ungdomar och unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska diagnoser.

Läs gärna mer om Gålölägret och Högalids församlings arbete på
www.svenskakyrkan.se/hogalid/funkiskyrkan

Om ni gör skolbesök på särskolor, i resursklasser, på träningsskolor eller på specialskolor, berätta gärna om Gålölägret!

För mer information och frågor, kontakta:

Gunilla Lindén
Präst i Högalids församling
Telefon: 08-616 88 46
E-post: gunilla.linden@svenskakyrkan.se

Till Läger
Stäng formuläret.