Riksförbundet DHB

Läger 2014

Kneippbyn, Gotland

Riksförbundet DHB:s familjeläger ordnades i år på Gotland, på det populära Kneippbyn. Väldigt många familjer sökte till lägret i år, närmare 80 familjer. DHB försöker att hitta nya platser för lägret varje år, förra året var det Idre fjäll så det här året sökte vi oss till sydligare breddgrader.

På årets läger deltog 22 familjer. För att komma till Gotland åker man färja, vilket bara det säkert var ett äventyr för många. Vädret den här veckan var starten på sommarens värmebölja så solen och värmen var med oss hela veckan vilket bidrog till en, nästan, exotisk utlandskänsla.

På Kneippbyn som är ett enormt stort camping- och stugområde på Gotland, samsades runt 2.000 gäster den här veckan, alla våra familjer och ledare bodde på olika platser i olika boendevarianter. Några bodde i lägenheter, en del i stugor och andra i villavagnar. Som ledare och personal för årets läger fanns 16 barnledare och sex vuxenledare samt övrig personal, som två tolkar och tre resurser.

En ändring det här året var att man hade valt att ta bort teckenspråksundervisningen som ett ämne i årets program. Det beslutet togs efter utvärderingen av förra årets läger. Alla föräldrar deltar inte på teckenspråksundervisning, så flera föräldrar ansåg att teckenspråksundervisningen tog för mycket tid och att det blev för lite tid över för umgänge och samvaro. DHB försöker att lyssna och anpassa innehållet på lägret efter familjernas behov och intressen.

Föräldrar och barn har sina respektive program på dagtid tillsammans med barn- och vuxenledare.

Nyttig information

I år valde vi att ha föreläsare och workshops, med gruppsamtal och gemensamma diskussionsstunder efteråt. En av dagarna kom Försäkringskassans Andrea Mårtensson och Eva Jakobsson till Kneippbyn och berättade om olika bidrag samt om rättigheter och skyldigheter för föräldrar till barn med olika funktionshinder. Det var ett mycket uppskattat inslag på lägret.

En av dagarna fick de föräldrar som var intresserade åka in till Visby tillsammans för att delta i en workshop om olika tekniska hjälpmedel för barn med kognitiva funktionsnedsättningar på företaget Comai. Bland annat var det information om olika appar som kan underlätta vardagen betydligt för familjerna.

Efter besöket på Comai åt föräldrarna gemensam lunch i Almedalen varefter några återvände till Kneippbyn för att ta del av Pippiteatern. Resten av föräldragruppen gav sig ut på en vandring utefter Visbys ringmur och njöt av en promenad på stigar och kullerstensgator.

En av dagarna ägnades åt gruppsamtal där föräldrarna fick veta mer om de andra familjernas situation, samtidigt som de både fick information om DHB och möjlighet att lämna förslag på olika aktiviteter inom förbundet.

En annan dag föreläste Zara Persson, tidigare projektledare hos DHB om projektet ”Hyff- för säkerhets skull”, ett projekt om alkohol- och drogförebyggande insatser för döva och hörselskadade elever. Målgruppen är en riskgrupp enligt flera undersökningar och det är viktigt att påbörja förebyggande med barn i tidig ålder.

Under hela veckan fanns två teckenspråkstolkar på plats så gott som dygnet runt, vilket skapade en möjlighet för alla, även icke-teckenspråkiga att kommunicera med de döva och tvärtom. Det bidrog till en väldigt god stämning och fick säkert en och en annan icke-teckenspråkig på lägret att få upp ögonen för ett nytt sätt att kommunicera på, vilket de kanske annars inte hade fått, någon annanstans.

En familj vars hörselskadade son går i integrerad skola, funderade under veckan på om de skulle flytta honom till en kommunal hörselskola i stället, där han skulle få träffa fler barn med samma funktionsnedsättning då de på lägret insåg hur viktigt det är med identifikation.

Barnens program bestod av aktiviteter på Kneippbyn, som det magiska vattenlandet med alla möjliga rutchkanevarianter eller Sommarlandet som är ett riktigt stort nöjesfält för barn med berg- och dalbana, go-cart, linbanor, lotterihjul och inte minst huset Villa Villekulla. Rätt som det var kunde man springa på Prussiluskan eller Kling och Klang där inne. Varje dag visades en föreställning med Pippi Långstrump, DHB ordnade en teckenspråksöversatt föreställning en dag som blev mycket uppskattad av barnen.

DHB-dagen

DHB-dagen ordnas av tradition under en av familjelägrets dagar, och då är alla medlemmar välkomna att besöka lägret och dess deltagare. Under årets DHB-dag åkte vi till Tofta och besökte en autentisk vikingaby där en duktig informatör guidade oss runt och berättade om vårt svenska arv. Därefter fanns möjlighet att prova på olika aktiviteter, som att skjuta pilbåge, kasta yxa, kuddkrig på en stock, baka bröd och göra smycken. På eftermiddagen, efter en god gemensam lunch på Toftagården fick alla en härlig eftermiddag vid Toftastrand.

För många familjer är lägret en fantastisk möjlighet, en mötesplats, kanske den enda de får, för att träffa andra familjer i liknande situationer som sin egen. Där de kan få byta erfarenheter med varandra och framförallt få uppleva att de inte är helt ”ensamma i världen”. En del får nya vänner för livet och behåller kontakten med varandra även efter lägrets slut, såväl vuxna som barn.

Text: Zara Persson

Foto: Tarja Lauronen

Till Läger
Stäng formuläret.