Riksförbundet DHB

Familjeläger 2016

Det här året var lägret på Ånnaboda Storstenshöjden

Riksförbundet DHB, för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, har genomfört ett familjeläger för våra målgrupper. Lägret är för hela familjen (föräldrar, syskon och anhöriga) där barn har dövhet, hörselskada eller språkstörning. Inom målgruppen kan det även förekomma olika grader och varianter av flerfunktionsnedsättningar. Kommunikationen är dock det primära och dominerande, allt sker på både svenskt teckenspråk och talad svenska, för att alla ska kunna få samma information på sitt första språk, eller det man behärskar bäst just för detta tillfälle.

DHB har den 11-17 juli 2016 anordnat ett kombinerad läger- och kursverksamhet på Ånnaboda Storstenshöjden, strax utanför Örebro. Totalt blev det ca 90 personer inklusive teckenspråkstolkar, ledare, lärare och barnledare. Att vara i en så underbar och vacker miljö tillsammans med andra familjer är ovärderligt.

DHB genomförde teckenspråkskurs för föräldrarna, vilket landstinget eller kommunernas allmänna verksamhet inte kan ge. Flera föreläsare på lägret tog upp hur viktigt det är med kommunikation, bl a teckenspråkets betydelse och att det är viktigt att använda sig av teckenspråket från början, som första språk. Samt andra föreläsare som tog upp andra saker som knyter an till våra målgrupper.

DHB anordnade även en gemensam utflyktsdag – en heldag i Örebro – med guidad visning av Örebro Slott och Wadköping, och allt skedde på svenskt teckenspråk. Vi hade med oss underbara teckenspråkstolkar som översatte allt till svenskt talspråk, och som översatte till de föräldrar och barn som inte kan teckenspråket fullt ut.
Här träffade familjerna bland annat kungar, drottningar och fångar på Örebro Slott, och fick en historia om och när man byggde slottet. Sedan efter den gemensamma lunchen så blev det skattjakt i Wadköping, där uppdraget var att få ihop så många spikar som möjligt, för att kunna göra byteshandel – spikar mot godis.
Hela utflyktsdagen var mycket uppskattad av både barn och föräldrar.

Barnen, som hade teckenspråkiga barnledare, hann under veckan med massor av olika aktiviteter så som t. ex; skattjakt, tipspromenad, vattenlekar, bad, klättring, bakning, femkamp, fotboll, utomhuslekar, brännboll, upptäcka naturen och en hel del lek och bus, som det ska vara under en lägervecka.

Sista kvällen på lägret anordnade DHB en avslutning med att träffa Storstensjätten och en massa troll ute i skogen, korvgrillning vid utkiksplatsen. Föräldrarna umgicks och småpratade med varandra och barnen lekte runt i skogen kring utkiksplatsen. Att få prata med varandra är viktigt och när man kommer till sista kvällen, det är då man känner att en vecka har gått otroligt fort, och att man skulle vilja vara kvar en vecka till.

Det är viktigt, att även som barn få träffa andra med liknande funktionsnedsättning som man kan identifiera sig med. Eller bara som syskon få träffa andra syskon, som har en bror/syster med speciella behov, ofta glöms syskonen bort och det vill vi ändra på genom att ha aktiviteter där ALLA är välkomna.

DHB:s syfte är att samla föräldrar, syskon och andra anhöriga, och ge dem kunskap om funktionsnedsättningar och ett alternativt kommunikationsspråk/tvåspråkighet (teckenspråk), samt låta familjerna träffa varandra som är i samma situation, men kanske har olika erfarenheter att delge varandra. Mycket diskuterades bland föräldrarna bl a teckenspråk, skolfrågor, socialförsäkring, vårdbidrag, tolkanvändning, olika hjälpmedel (bl a hörteknik, dataprogram för inlärning mm), utanförskap, förebilder och identifikation hos barn.

Ett utrymme för dessa diskussioner är otroligt viktigt för de som deltar på lägret, då detta är den enda gången man kan delta utan man behöver känna sig utanför, och utan att behöva förklara sitt barns funktionsnedsättning.

Här skapas nätverk och vänskap för resten av livet!

Citat av en förälder under lägret:
-”Alla familjer borde delta minst en gång på ett DHB läger! Man lär sig så mycket, och tänk va roligt det är att få träffa andra familjer. Vi kommer söka nästa år igen!”

När man hör detta som lägeransvarig, då blir man varm i hjärtat, och vet att man har gjort ett bra jobb.

TACK!
DHB vill tacka alla sponsorer och bidragsgivare för allt som ni har haft möjlighet att bidra med, stort som smått. Utan er hade vi inte kunnat genomföra detta!

Tarja Lauronen, lägeransvarig

Till Läger

Relaterade dokument

Bilder från lägret

Stäng formuläret.