Riksförbundet DHB

augusti 2009 - sommaren 2011

"Lärande text och samtal"

Projektet "Lärande text och samtal" vill utveckla ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för döva och hörselskadade elever i ett tvåspråkigt perspektiv.

Projektet vill skapa förutsättningar för att utveckla undervisningen för hörselskadade och döva elever utifrån ett tvåspråkighetsperspektiv i teckenspråk och svenska, både i tal och i skrift. Kunskapen i projektet ska spridas till pedagoger som arbetar med döva och hörselskadade i olika skolformer.

Projektet drivs av Hörselskadades Riksförbund, Riksförbundet DHB och Sveriges Dövas Riksförbund i samverkan med Manillaskolan, Alviksskolan och Stockholms universitet.
Lotta Högberg är projektledare.

Till Projekt
Stäng formuläret.