Riksförbundet DHB

Lars-Åke Wikström har avlidit

Lars-Åke ”LÅW” Wikström dövprofil, lärare och teckenspråkskämpe har i dagarna avlidit. Lars-Åke Wikströms CV är väldigt långt. Han var själv döv och kämpade för tvåspråkighet och teckenspråk.

Lars-Åke Wikström, född och uppvuxen i Seskarö, Norrbotten, var med och initierade dövmedvetanderörelsen under 1970-talet. Som ett av de allra tydligaste exemplen på representation tog studentexamen, en av de första döva som gjorde det och banade väg för andra att göra likadant.

Lars-Åke Wikström var insatt i och drev frågor om språkpolitik med frågor om tvåspråkighet och teckenspråk allra tydligast. Han var även aktiv i svenska handikapprörelsen och föreningslivet – han satt i Sveriges Dövas Riksförbunds (SDR) styrelse i 25 år, varav hela 17 år som förbundsordförande.

Under sin tid var Lars-Åke Wikström en mycket god vän till DHB. SDR och DHB har genom åren samarbetat idogt och Lena Fernström som var ordförande samtidigt som Lars-Åke minns tiden varmt.

Lars-Åke Wikström blev 74 år.

Stäng formuläret.