Riksförbundet DHB

Skrifter, rapporter och DVD-filmer

DHB har genom åren tagit fram skrifter och filmer som du kan beställa.

 

Bild på en grupp människor som ger tummen upp. I botten av bilden ligger ett grönt block och i det står det Elin Adebo, Förening, Föreningshjälpen.Bild på fem personer. I botten av bilden ligger ett grönt block och i det står det Elin Adebo, Styrelser, Föreningshjälpen. Bild på en ordförandeklubba. I botten av bilden ligger ett grönt block och i det står det Elin Adebo, Ordförande, Föreningshjälpen. Bild på fyra personer. I botten av bilden ligger ett grönt block och i det står det Daniel Lee, Ledamot och ersättare, Föreningshjälpen.
Bild på ett tangentbord och två händer skriver på det. I botten av bilden ligger ett grönt block och i det står det Daniel Lee, Sekreteraren, Föreningshjälpen.Bild på en man som håller upp en miniräknare. Mannen har en vit skjorta och svart kavaj på sig. I botten av bilden ligger ett grönt block och i det står det Daniel Lee, Kassören, Föreningshjälpen. Bild på en valurna. I botten av bilden ligger ett grönt block och i det står det Elin Adebo & Daniel Lee, Valberedningen, Föreningshjälpen.

Föreningshjälpen

 

Vårt Arvsfondsprojekt Äntligen! har tillsammans med ABF tagit fram ett utbildningsmaterial om förenings- och styrelsearbete. Materialet är skrivet på tillgänglig svenska och bildsatt med förstärkande illustrationer. Vi kallar serien för Föreningshjälpen som består av sju delar. Blir du intresserad av att läsa materialet klicka på respektive länk i högerspalten.

Pris: Gratis

latta_tecken_liten

Lätta tecken

DVD med 120 filmade tecken från det svenska teckenspråket. Här kan du se olika tecken för djur, färger, familjen, tid, mat, dryck, känslor, sport och skola.

Pris: 50 kr + frakt

Ibland låtsas jag att jag förstår

En bok om elever med språkstörning. Boken vänder sig till föräldrar, pedagoger och andra som möter barn med språkstörning. Boken ger kunskap om hjälpmedel och om de särskilda svårigheter som eleverna har. Boken innehåller också tankar och råd om bemötande av barn med språkstörning.

Pris: 150 kr + frakt

sprakstorning_hos_barn_och_unga_i_skolaldern

Språkstörning hos barn och unga i skolåldern

Informationsskrift som i första hand vänder sig till föräldrar och andra närstående. Anna-Karin Arnald leg. logoped ger svar på de vanligaste frågorna om barn med språkstörning under skoltiden. Skriften tar upp innebörd och konsekvenser i skolan och ger tips på vad man som förälder och personal i skolan kan göra för att underlätta för barnet.

Pris: 30 kr + frakt

sprakstorning_i_kombination_med_flersprakighet

Språkstörning i kombination med flerspråkighet

Även denna informationsskrift vänder sig till föräldrar och andra närstående i första hand. Eva Kristina Salameh leg logoped ger svar på de vanligaste frågorna om flerspråkiga barn med språkstörning. Skriften tar bland annat upp flerspråkig språkutveckling, språkstörning i kombination med flerspråkighet, utredning och bedömning, intervention och föräldrarnas roll.

Pris: 30 kr + frakt

sprakstorning_i_kombination_med_flersprakighet_arabiska

Språkstörning i kombination med flerspråkighet (arabiska)

Samma informationsskrift som den ovanför, fast på arabiska.

Pris: 30 kr + frakt

flerhandikappades%20kommunikation%20i%20ett%20livsperspektiv_framsida

Flerhandikappades kommunikation i ett livsperspektiv

En undersökning om hur döva och hörselskadade barn och ungdomar med flerfunktionshinder och deras familjer upplever språksituationen i ett livsperspektiv.

Denna text går även att få skickad i PDF-format. Det är ingen kostnad för att få texten skickad som PDF.

Pris: 50 kr + frakt
Ingen kostnad för PDF.

Vi är en grupp fast två ändå

Om döva och hörselskadade elevers erfarenheter av Riksgymnasiet. Denna studiens syfte är att kartlägga och beskriva de erfarenheter och uppfattningar döva och hörselskadade elever vid RGD/RGH har om sin skolgång ur ett pedagogiskt, språkligt och socialt perspektiv.

Denna publikation är gratis och finns att både läsa och ladda ner här

Döv med utvecklingsstörning – möjligheter i ett livsperspektiv

Syftet med denna text är att informera om och belysa situationen för individer som är döva och har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning ur ett antal olika perspektiv.
Skriften är av grundläggande karaktär och riktar sig i första hand till personer som inte tidigare kommit i kontakt med denna funktionsnedsättning.

Pris: endast frakt

Skriften finns också som PDF på SPSM:s hemsida. Där finns möjlighet att läsa och ladda ner filen gratis.


Rätten till teckenspråk

DHB Flex och Barbro Lewin har skrivit rapporten ”Rätten till teckenspråk genom livet”, som tar upp hur rätten till teckenspråk ser ut i praktiken för personer med dövhet, hörselskada, språkstörning samt ytterligare funktionsnedsättningar. Underlaget för rapporten är den enkät som skickades ut hösten 2017. Resultatet av enkäten visar tyvärr att rätten till teckenspråk inte finns i praktiken för personer med dövhet, hörselskada, språkstörning samt ytterligare funktionsnedsättningar!

Rapport ”Rätten till teckenspråk”

Arbeta med språkstörning i förskola och skola

Språkstörning är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter att producera och förstå talat språk. Svårigheterna skiljer sig åt mellan olika personer och kan ändra karaktär över tid. Skollagen är däremot lika för alla. Den säger att alla ska få det stöd som de behöver. Det är ofta en utmaning att undervisa barn och elever med språkstörning och att hitta rätt stöd för varje individ. Den här skriften ger tips om hur du kan arbeta för att skapa förutsättningar i förskola och skola för barn och elever med språkstörning.

Denna broschyr finns att hämta gratis på SPSM:s hemsida genom att klicka på denna länk

Beställning av material

I detta formulär kan du lägga beställning på det material vi tillhandahåller
  • Adress dit faktura skickas
  • Om annan än faktureringsadressen.
    Här väljer du vilket material du vill ha genom att bocka för det du vill beställa.
  • Meddela oss om ni har frågor eller andra funderingar i detta fält. Alternativt kan ni här ange om ni vill ha mer än ett exemplar av respektive skrift.
Stäng formuläret.