DHB Mellersta

Föreläsning hos ABF Örebro

ABF anordnar en föreläsning om hur vuxna kan främja döva barns teckenspråk och svenska.

Ingela Holmström och Krister Schönström från Stockholm universitet föreläser i Örebro om vad tvåspråkighet innebär med svenskt teckenspråk och svenska, och hur kan man som vuxen göra för att främja dessa språk hos döva och hörselskadade barn från tidig ålder?

Vad kan man göra som förälder, lärare eller som annan vuxen för att ge barnen möjlighet att utveckla kunskaper i båda språken?

Dessa frågor kommer att behandlas under föreläsningen. Dessutom kommer några ”myter” kring tvåspråkighet och teckenspråkiga barn att tas upp och diskuteras.

Föreläsningen arrangeras i samarbete med DHB Mellersta och Dövas förening i Örebro.

Du kan se mer om evenemanget på evenemangets egna Facebooksida. Länk finns till höger om detta inlägg. Varmt välkomna till ABF, Fredsgatan 18 kl 17.00 – 21.00!

Stäng formuläret.