DHB Mellersta

2020-09-11

Ny internationell enkätundersökning.

Bidra till att skapa en bättre förståelse för familjer med döva och hörselskadade barn och deras behov.

Till enkäten: https://forms.gle/pfqMbeeaMAbHC68d8

INTRODUKTION

I maj 2000 och 2013 genomförde FEPEDA (Europeiska federationen för föräldrar till hörselskadade barn) en enkät genom ett frågeformulär för att undersöka behoven hos familjer för döva och hörselskadade barn och ungdomar i hela Europa. Dessa undersökningar var mycket framgångsrika. FEPEDA har nu slutfört arbetet med en omfattande uppdatering av tidigare undersökningar och är redo att be familjer i hela Europa att genomföra en ny undersökning.

Svaren kommer att ge FEPEDA

  • ny information om situationen för hörselskadade barn och ungdomar i hela Europa
  • synpunkter från föräldrar till hörselskadade barn och ungdomar
  • förändringarna i Europa sedan de tidigare undersökningarna 2000 och 2013.

Resultaten kommer att tillkännages för FEPEDA: s olika medlemsförbund hösten 2020 / våren 2021.


INSTRUKTIONER

Detta är en elektronisk undersökning som underlättar att svara på varje fråga. Du kan ta så lång tid du vill att besvara varje fråga. Om du finner det nödvändigt kan du återgå till tidigare frågor. Observera att du måste fylla i enkäten på en gång. Det tar ca 10-15 minuter att svara. När du har klickat på skicka-knappen kommer undersökningen att gå för automatisk bearbetning. Efter det kan du inte återgå till frågorna. Om du har mer än ett hörselskadat barn i din familj, fyll i ett separat frågeformulär för varje hörselskadat barn.

.
Tidsfristen för att svara är 30.09.2020.

Alla svar behandlas anonymt och konfidentiellt.

Undersökningen behandlas av FEPEDA.

Eventuella frågor angående undersökningen och resultaten bör riktas till FEPEDA-sekretariatet. (Petra.paloposki2@gmail.com)

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.