DHB Mellersta

2020-11-10

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

Riksförbundet DHB ställer sig inte bakom utredningens förslag.

Riksförbundet DHB ställer sig inte bakom utredningens förslag. Utgångspunkten för den aktuella utredningen har varit att begränsa LSS-insatsernas omfattning och kostnader, framförallt vad gäller den personliga assistansen, vilket vårt förbund anser vara en direkt förkastlig utgångspunkt.

Riksförbundet DHB LSS SOU 2018 88

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.