Riksförbundet DHB

20 oktober 2021

Moderaternas UR-förslag riskerar att slå mot Sveriges döva

Finns det ett behov av Utbildningsradions (UR) verksamhet i dag? Utbudet av filmer, nyheter och serier torde vara större än någonsin tidigare, så behöver det finnas en aktör som UR?

Vi som företräder målgrupperna döva och familjer som har barn som är döva, hörselskadade eller har en språkstörning vill uttrycka vår skarpa oro över Moderaternas förslag i deras mediepolitiska rapport. Förslaget, som ska lyftas under Moderaternas partistämma den 21–24 oktober, handlar om att UR:s verksamhet ska förändras.

Läs mer om detta i debattartikeln som Altinget har publicerat, och som vi har skrivit tillsammans med SDR:

https://www.altinget.se/artikel/moderaternas-ur-forslag-riskerar-att-slaa-mot-sveriges-dova

Stäng formuläret.