Riksförbundet DHB

Möte med Utbildningsdepartementet

DHB har nyligent träffat Utbildningsdepartementets representant Helene Öberg, för en dialog kring SAK-utredningen och dess förslag.

 

Den 22 maj deltog vår ordförande Lena Fernström i ett möte med Helene Öberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet.

Mötet i sin helhet gällde samtal kring SAK-utredningen och dess förslag. Från departementets sida talade man om att det ännu bara är förslag och att inget är beslutat. Helena Öberg uppgav bland annat att departementet fortfarande vill invänta skolkommissionens utredning och slutsatser.

Syftet med mötet skulle ses som en fortsatt dialog kring utredningen. Det som dock framkom var att från politiskt håll vill man helst att det blir en långsiktig lösning på förslagen. Vad detta skulle kunna innebära är inte klart.

Från DHB:s sida betonade Lena Fernström bland annat att det inte acceptabelt att riva ner verksamheter som fungerar innan alternativen är på plats och tillgodoser alla elevers behov.  När det gäller förslaget om att avveckla Hällsboskolan hänvisade Lena här till förra gången Hällsboskolan avvecklades och vilka konsekvenser det fick för eleverna.

Ett uttryck som dök upp under diskussionerna och som berörde alla våra medlemmar var ”språklig sårbarhet”, vilket på ett bra sätt beskriver något som måste finnas med i alla fortsatta tankar om förslagen i utredningen.

Intrycket av mötet med Helena Öberg var att hon tog till sig de synpunkter som framfördes, utan att ge några signaler om utredningens fortsatta arbete. Förhoppningen är att departementet visar på fortsatt öppenhet och bjuder in till fler samtal.

Till Intressepolitik

Relaterade dokument

Remissvar SAK-utredningen

Stäng formuläret.