Riksförbundet DHB

29 augusti 2016

Statlig Skolutredning - SAK

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar.

Statlig utredning

Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar
(SOU 2016.46)

I aktuell statlig utredning ser Riksförbundet DHB flera ambitiösa ideér, men också förslag som riskerar att
slå hårt mot elever med hörselskada och grav språkstörning.

Vi välkomnar att utredaren vill göra verklighet av ett riksgymnasium för elever med grav språkstörning, vilket är en fråga som DHB har drivit i många år. Vi är även positiva till att utvidga elevhälsan med fler yrkesgrupper och idén till nav som ska fånga upp elevernas behov, men en idé som vi menar först måste utredas närmare .

Dock är vi kritiska till att utredningen av ekonomiska skäl vill lägga ned fungerande skolverksamheter för elever med hörselskada och grav språkstörning. Riksförbundet DHB ser inte någon motsättning i att ha kvar special- och regionsskolor för de elever som väljer att gå där och samtidigt stödja skolor ute i landet att höja sin kompetens om hörselskada och språkstörning. Vi är också kritiska till att naven är frivilliga, ska ansvara för väldigt många uppgifter och att det saknas hållbar finansiering.
Läs mer i vårt remissvar, se länken till höger.

Debattartikel om Hällsboskolan i Uppsala Nya Tidning

Till Bloggen Till Intressepolitik
Stäng formuläret.