Riksförbundet DHB

Arkiv

Läger 2009

Sommarlägret i Herrfallet 6-12 juli 2009

Till Läger

Anpassningar i praktiken

2005 - 2008

Anpassningar i praktiken för elever med hörselnedsättning i Skåne – en utvärdering av hinder och…

Till Projekt

Barn med språkstörning i ett livsperspektiv

oktober 2005 - november 2008

Projektets mål är att bidra till att skapa bra resurser inom bl a förskola, skola,…

Döva/hörselskadade barn inom autismspektrat

januari 2007 - senhösten 2008

Projektet vill öka kunskapen om målgruppens behov och möjligheter samt ge föräldrarna möjlighet att hitta/träffa…

Till Projekt

Fältstudie riksgymnasiet för döva och hörselskadade, RGD/RGH

juni 2007 - juni 2008

Syftet med projektet var att undersöka vad ungdomarna på RGD/RGH själva tycker om gymnasieutbildningen.

Till Projekt

Läger 2008 – Kollo

Kollo 2008 i Vårdsnäs

Till Läger
Stäng formuläret.