Riksförbundet DHB

Arkiv

Remisspromemoria – Förökad trygghet och studiero

Riksförbundet DHB tillstyrker förslagna förändringarna i läroplanerna för specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Till Intressepolitik

Remisspromemoria – Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter

Vårt förbund vill se ett förslag där den ökade kompetensen inte är knuten till en…

Till Intressepolitik

Julhälsning från DHB

24 december 2019

Snart är 2019 slut. Året har varit intensivt och turbulent för vårt kansli med ett…

Heldag om språkstörning

15:e Februari 2020

Anmäl dig nu till Mitt Unika Barn i Stockholm den 15 februari. DHB Språkstörning hälsar…

Till Konferenser

Språkresa för hörselskadade

13-27 juni 2020

Följ med på en språkresa till England 13-27 juni 2020. Resan anordnas i Ilfracombe av…

Till Läger

TUFF-Enkät

Svara senast den 15/1 2020

DHB har skapat en enkät om teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF).

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.