Riksförbundet DHB

Alla händelser

Barn med språkstörning i ett livsperspektiv

oktober 2005 - november 2008

Projektets mål är att bidra till att skapa bra resurser inom bl a förskola, skola,…

Döva/hörselskadade barn inom autismspektrat

januari 2007 - senhösten 2008

Projektet vill öka kunskapen om målgruppens behov och möjligheter samt ge föräldrarna möjlighet att hitta/träffa…

Till Projekt

Fältstudie riksgymnasiet för döva och hörselskadade, RGD/RGH

juni 2007 - juni 2008

Syftet med projektet var att undersöka vad ungdomarna på RGD/RGH själva tycker om gymnasieutbildningen.

Till Projekt

Läger 2008 – Kollo

Kollo 2008 i Vårdsnäs

Till Läger

Läger 2007 – Familjeläger

Rikslägret i Kolbodabaden 2007

Till Läger

TUFF

Enkät om teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF)

Stäng formuläret.