Riksförbundet DHB

Alla händelser

Fältstudie riksgymnasiet för döva och hörselskadade, RGD/RGH

juni 2007 - juni 2008

Syftet med projektet var att undersöka vad ungdomarna på RGD/RGH själva tycker om gymnasieutbildningen.

Till Projekt

Läger 2008 – Kollo

Kollo 2008 i Vårdsnäs

Till Läger

Läger 2007 – Familjeläger

Rikslägret i Kolbodabaden 2007

Till Läger

TUFF

Enkät om teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF)

Flerhandikappades kommunikation i ett livsperspektiv

2002 - 2003

Projektet dokumenterar hur kommunikationen ser ut i familjen, skolan och arbetslivet när barnet har flerhandikapp.

Till Projekt
Stäng formuläret.