Riksförbundet DHB

Riksförbundet DHB får projektförslag godkänt av Arvsfonden

DHB:s projekt ska ge personer med språkstörning få möjlighet att själva bilda ett ungdomsförbund med stöd från Riksförbundet DHB.

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning får genom projektet ”Äntligen” stöd med drygt 7 miljoner kronor över tre år från Arvsfonden för att bygga upp ett nytt ungdomsförbund!

Med projektet ”Äntligen” ska personer med språkstörning få möjlighet att själva bilda ett ungdomsförbund med stöd från Riksförbundet DHB. Projektet kommer genom olika aktiviteter att organisera målgruppen med syfte att göra de mer synliga i samhället. Ungdomsförbundet ska aktivt arbeta för att stärka gruppens rättigheter och skapa en trygg gemenskap anpassad för unga med språkstörning.

– Det är verkligen ett efterlängtat projekt av våra medlemmar! Under flera år har vi pratat om hur vi tillsammans ska bygga upp ett ungdomsförbund med ungdomar som har språkstörning. Nu har vi tack vare Arvsfonden fått den möjligheten – Äntligen! Säger Anna Gabrielsson, generalsekreterare hos Riksförbundet DHB.

Huvuddelen av DHB:s verksamhet är inriktad på familjen och föräldrar/vårdnadshavare. Det finns ett stort behov hos barn och unga med språkstörning att organisera sig och driva sina egna frågor och verksamheter. Inom projektet kommer man arrangera lägerverksamhet, utbilda ungdomar till lägerledare, arbeta med föreningskunskap och sprida information om förbundet nationellt.

Projektet kommer under tre år arbeta nära skolor där målgruppen finns och andra organisationer som kommer i kontakt med målgruppen. SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) och ABF kommer vara behjälpliga genom hela projekttiden med framtagande av metodunderlag och föreningskunskap. Projektet kommer gemensamt med målgruppen och med stöd från Riksförbundet DHB och samarbetspartners skapa förutsättningar för att starta ett ungdomsförbund för unga med språkstörning.

För mer information:
Projektet ”Äntligen!”
Mail: antligen@dhb.se

Stäng formuläret.