Riksförbundet DHB

16 april 2021

Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare till skolan (promemoria U2021/00301)

Öppna och ladda ned PDF-filen till höger för att se DHB:s senaste remissvar!

Sammanfattning
Det får anses vara positivt att regeringen ser över möjligheterna att öka kvaliteten i lärarutbildningen och till att få fler lärare till skolan, vilket också utredningen heter. Av punkt
56 i den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, det s.k. januariavtalet, framgår att lärarutbildningen ska
reformeras. Det är svårt att ha annan uppfattning i Sverige som idag saknar ett stort antal lärare. Vårt förbund ser många goda idéer såsom fler lärarledda timmar, stärkt samverkan
mellan utbildning och forskning samt ökat fokus på kognitivkunskap i utbildningen, men vi saknar också viktiga delar och ser en motsättning i att öka kvaliteten i lärarutbildningen
samtidigt som det ska gå fortare att bli lärare. Vi har valt att utveckla vårt svar i de delar där vi ser positivt på föreslagna åtgärder.

Riksförbundet DHB saknar ett funktionshinderperspektiv i utredningsförslagen. Kunskapen om de konsekvenser som en funktionsnedsättning innebär för barn och elever måste finnas
med i en utredning som ska öka kvaliteten i lärarutbildningen år 2021. Vi ser inte det perspektivet i utredningen. Riksförbundet DHB hade även velat se att utredningen uppmärksammade utbildning av yrkeslärare, då det också råder brist på denna yrkesgrupp. Dessutom, även om förslagen har goda intentioner så menar Riksförbundet DHB att det
genomgående i utredningen saknas en konkret finansiering av de förslag som är kostnadsdrivande. För att många av förslagen ska ha en reell möjlighet att genomföras måste det tillföras mer resurser och av det ser vi intet i utredningen.

Till höger  under ”Relaterade dokument” kan du ladda ned DHB:s senaste remissvar som fokuserar på ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan.

För frågor eller funderingar, vänligen ta kontakt med oss på kansliet@dhb.se.

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.