DHB Östra

12 juni 2017

Möte med Habilitering & Hälsa

Vi träffade Habilitering och hälsa för att diskutera situationen för föräldrar som har barn med språkstörning

Vi berättade att många föräldrar som har barn med språkstörning känner sig vilsna och inte vet vart de ska vända sig. De har ofta bara kontakt med en logoped och är då beroende av att logopeden har stor kännedom om språkstörning, specialförskolor, -skolor, rättigheter mm. Viket inte alla har.

Vi tog upp att även barn med språkstörning utan tilläggsdiagnoser, borde tillhöra habiliteringen. Att många av dessa barn behöver olika former av stöd som habilitering redan har. Idag kan föräldrar till dessa barn få råd och stöd via habilitering men inte barnen direkt. Det ingår inte i Stockholms läns uppdragsbeskrivning. Vi fick namn på den person som jobbar med uppdragsbeskrivningen för Habilitering och Hälsa, Petra Eriksson, och vi ska försöka boka ett möte med henne till efter sommaren.

Vi tog också upp att det inte finns upparbetade kanaler för information och kunskapsutbyte mellan föräldrar och olika instanser som det finns på hörselsidan. Att vi vill få till det. De meddelade att habiliteringarna har god kontakt med alla logopeder, men att logopedernas uppdrag vad gäller samarbete med skolorna kommer att minska.

Vi diskuterade även delaktighet, att man inte blir delaktig bara för att man går i vanlig skola, vilket är vad alla beslutsfattare tycker att barn med funktionsnedsättningar ska göra. Vi vet av erfarenhet att det istället kan kännas som att man blir exkluderad, att man inte blir accepterad, inte hittar kompisar och ofta blir mobbad.

Vi berättade att föräldrarna ofta inte vet vilka förskolor eller skolor som finns. Att Hällsboskolan, en statlig specialskola i Stockholm för barn med språkstörning är hotad av nedläggning. Att däremot Pilskolan i Uppsala som har hörselklasser och språkklasser snart bara har barn med språkstörning.

Vi berättade även att många av dessa barn har hjälp av tecken som stöd eller teckenspråk. Att många föräldrar som börjat med tecken som stöd upptäcker att det inte räcker utan att de vill gå över till teckenspråk.

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.