DHB Östra

Oktober 2019

Tolkcentralen, samverkansmöte

Tolkcentralens samverkansmöte med intresseorganisationer

På tolkcentralens samverkansmöte i oktober diskuterades framtagandet av en boknings-app. När Tolkportalen skulle förändras och integreras med TCs bokningsprogram lades planen på is. Tolkcentralen och HSF, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska sätta sig in i frågan och se om det kan vara aktuellt.

Samverkansrepresentanterna vill se en ökad transparens och en tydlig dialog med Tolkcentralen i vad som behövs för att undvika framtida prioriteringar, om intresseorganisationerna inte vet vad som saknas kan vi inte vara med och påverka.
Diskussion fördes även om Upphandlingen i anbudsområde 1 (teckenspråk- och dövblindtolkning).
Samverkansorganisationerna gjorde tidigare i år en gemensam skrivelse till upphandlingsavdelningen på SLSO gällande beredskapen. Skrivelsen uppmärksammade att Tolkcentralen behöver se över beredskapens ersättning.
Till Intressepolitik
Stäng formuläret.