DHB Östra

Februari 2019

Samverkansmöte Hörsehabiliteringen

Samverkansmöte med funktionshinderorganisationerna på Hörselhabiliteringen Rosenlund i feb 2019.

Samverkansmöte med funktionshinderorganisationerna på Hörselhabiliteringen Rosenlund i feb 2019.

Hörselhabiliteringen Barn o Ungdom kommer att bli kvar inom Karolinska Universitetssjukhuset, detsamma gäller för Hörselrehabiliteringen.
Hörselhabiliteringen har fått besparingskrav.

Det har skett och sker stora personalförändringar på Hörselhabiliteringen vilket oroar DHB Östra och andra funktionshinderorganisationer. Påverkar det här verksamheten? Hörselhabiliteringen berättar att de prioriterar barn och ungdomar med måttlig och grav hörselnedsättning som behöver teknik och hörselintroduktion för föräldrar (HIFF).

DHB Östra och övriga föreningar som deltog på mötet informerade om respektive verksamhet för att hörselhabiliteringen i sin tur ska kunna informera sina brukare.
För några år sedan lades besluten om taxiresor till skola/förskola ut från hörselhabiliteringen till​ kommunerna. Det har inte alltid fungerat, framför allt i Stockholms stad att få resor till​ skola/förskola (ofta specialskola/förskola). Vi bestämmer att föreningarna ska författa en gemensam skrivelse för​ barn med hörselnedsättning och deras rätt till stöd där t ex skolskjutsar ingår. ​
Det råder tolkbrist och i slutet av året var det även brist på pengar till tolkuppdrag vilket ledde till att många som behövde teckenspråkstolk inte kunde få det. Det här påverkar intresseorganisationernas verksamheter. För DHB Östras del har det varit extra svårt att få tolk till  fritidsaktiviteter.
Till Intressepolitik
Stäng formuläret.