DHB Östra

24 april 2021

DHB Östras Årsmöte 2021

Normalt brukar vi ha våra årsmöten i mars men i och med att Riksförbundet har flyttat fram sitt möte, i förhoppning om att kunna ha ett fysiskt möte, har även vi valt att flytta fram datumet för vårt möte.

Vi såg fram emot att samlas och träffas i en större lokal på avstånd men på grund av rådande restriktioner blir det ett möte på distans via Teams.

Mötet behandlar val av styrelse, motioner, verksamhetsberättelse, budget, verksamhetsplan samt medlemsavgiften för år 2022.

Är du intresserad av styrelsedeltagande? Styrelsen består idag av sex ledamöter vars barn har en hörselnedsättning eller en språkstörning.  DHB Östras valberedning välkomnar nu fler ledamöter till styrelsen. Ett givande forum där du som medlem kan vara med och påverka föreningens verksamhet, umgås med andra föräldrar som delar dina erfarenheter och möjlighet att ta del av information som kan vara betydelsefull för dig och din familj. Om du är intresserad kontakta Valberedningen via mejl till kansliet.ostra@dhb.se. Välkommen!

Årsmötes-handlingar och en länk med mötesinbjudan via Teams mejlas ut till alla som anmält sig.

Tid: Lördag den 24 april kl. 11.00-12.00

Anmäl er så snart som möjligt men senast 19 april till: kansliet.ostra@dhb.se

 

Till Aktuella aktiviteter
Stäng formuläret.