DHB Östra

27 april 2017

Föräldraföreläsning

”Livet blir inte alltid som man tänkt sig"

Att få ett barn med en funktionsvariation kan vara en stor sorg och många hanterar och reagerar väldigt olika. Det är helt naturliga reaktioner men ibland kan man fastna. Man kan känna ilska och andra starka känslor som kan kännas förbjudna eller svåra att hantera. Många kan behöva hjälp att bearbeta sin sorg och anhöriga hjälp att förstå andras reaktioner.

Medan den drabbades reaktioner är normala och naturliga bottnar omgivningens reaktioner ofta i okunskap och rädsla. Man vet inte vad man ska säga, man undviker ämnet, eller så kanske man intellektualiserar och ger råd som är mycket svåra att följa. Risken finns att den sörjande till slut börjar hålla masken och säga att allt är bra.

Föreläsaren Gunilla Kvist har själv ett barn med funktionsvariation och erbjuder samtal och kurser via sitt företag Invigorator. Hon arbetar med en metod från Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

Gunilla föreläser för oss om sina erfarenheter och om hur man kan komma vidare.

Datum:
torsdag 27 april.

Tider:

17.30-18.00 Fika med smörgås
18.00-19.30 Föreläsning
19.30-20.30 Tid för frågor och diskussion med föreläsaren

Plats:
Södertörns folkhögskola, Stora Nygatan 27 i Gamla Stan

Anmälan. Görs senast 21 april till kansliet.ostra@dhb.se. Uppge namn på deltagare, mobilnummer och kommun.

Medlemspris: 50 kr, betalas till DHB Östras Plusgiro 254673-7 senast 24 april.

Till Konferenser
Stäng formuläret.