DHB Östra

7 november 2019

Föreläsning om språkstörning 7 nov

Vi har bjudit in två föreläsare som pratar om språkstörning utifrån två perspektiv; att leva med språkstörning och att vara förälder till barn med språkstörning.

Projektledare från Riksförbundet DHB kommer också för att berätta om DHB’s Allmänna Arvfondsprojekt ”Äntligen”. Ett projekt med syfte att få igång ett ungdomsförbund för barn med språkstörning.

Föräldrar, anhöriga, större barn och ungdomar och andra intresserade är välkomna. Vi har ingen barnpassning den här kvällen.

Tid: 
17.30-18.00 Fika med smörgås
18.00-19.30 Föreläsningar
19.30-20.00 Information om projektet ”Äntligen”

Plats: Södertörns folkhögskola, Årstaängsvägen 9, plan 1

Anmäl er till kansliet.ostra@dhb.se senast 11 oktober. Uppge namn på alla som vill delta, mobilnummer och om ni behöver teckenspråkstolk.

Medlemspriser: 60 för vuxna och 30 för större barn/ungdomar. Betala senast 18 oktober till DHB Östras Plusgiro 254673-7.

Till Intressepolitik Till Konferenser
Stäng formuläret.