DHB Östra

15 maj 2017

Möte på Alvksskolan

Vi träffade Cecilia Rosman biträdande rektor för hörselklasserna och Karolina Schönström, lärare och enhetsledare för årskurs 4-9

Intag på Alvik

Enligt biträdande rektor ska de fortsätta ta in elever även från andra kommuner förutom Stockholms stad även till hösten 2018. Det finns inga andra beslut tagna. Alvikskolan tar först och främst in barn som tillhör Stockholms stad. Alla som söker måste ange medicinska skäl och sen görs en bedömning. Är det väldigt många som söker kan det bli platsbrist. Varken tjänster eller lokaler räcker då till.

Manilla + Alvik = Malva

Vi diskuterade om det inte vore bra med en sammanslagning av skolorna Manilla och Alvik. Att vi aktualiserar ”Malva” igen. Elevgrupperna ser mer och mer lika ut på de två skolorna, Alvik har ibland platsbrist och elevunderlaget till Manilla minskar. Båda två var positiva till en sammanslagning, Malva. DHB Östra kommer ta upp frågan på nästa styrelsemöte.

Logopedtjänsten på skolan

Enligt Cecilia Rosman ska logopedtjänsten som finns på skolan försvinna, men hon berättade att de har ett samarbete med 4 logopeder på Tranebergs vårdcentral.
Däremot ska det finnas en anställd talpedagog på skolan.

Specialpedagog

Alviksskolan har anställt en specialpedagog för hörselklasserna, som ska jobba som stöd och rådgivare till de andra lärarna.

Teckenspråk

Karolina meddelade att många av eleverna får ett bättre skolresultat om de får undervisning med teckenspråk/tecken som stöd. Enligt båda är Alviksskolan positiva till teckenspråk.

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.