DHB Östra

7 okt 2016

Möten med Uppsala hörcentral och med politiker

Fredag 7 oktober var vi på två besök i Uppsala och informerade om och diskuterade våra målgruppers behov..

DHB Östra var inbjudna till Hörcentralen i Uppsala att komma och informera om föreningens verksamhet. Vi träffade kuratorer, audionomer och specialpedagoger och hade ett mycket bra möte om vår verksamhet och om våra gemensamma målgruppers behov.

Vi var även inbjudna av politiker i Uppsala, varav ett par satt i Uppsala kommuns Omsorgsnämnd. Även de hade bett oss komma och informera om vår verksamhet. De ville även lära sig om målgruppernas behov och krav på anpassningar för att skola, aktiviteter mm ska vara tillgängliga för grupperna.

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.