DHB Östra

2015-2016

Utbildningsplats Skärgården

DHB Östra har varit bollplank vad gäller tillgänglighet i Skärgårdsstiftelsens projekt

Projektet Utbildningsplats skärgården har iordningställt fyra utbildningsplatser på Gålö, Björnö, Hjälmö och Riddersholm, dit skolklasser och föreningar är välkomna att kostnadsfritt hålla egna studier i skärgårdsmiljö. Projektet drivs av Skärgårdsstiftelsen med finansiering från Arvsfonden.

DHB Östra har varit bollplank i projektet och bidragit med kunskap kring vad som krävs för att skärgård, projektinformation och utbildningsmaterial ska vara tillgängligt även för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning och ytterligare funktionsnedsättningar. Det har bl a resulterat i teckenspråkig information på hemsidan och i appar, information på lättläst svenska, information med bilder mm. DHB Östra deltog även på Invigningen av Utbildningsplats Gålö.

nyhet-2016-09-14utbildningsplats-skargarden-bjorno-1

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.