DHB Östra

Våren 2019

Skrivelse till Tolkcentralen

Remissvar ang upphandling av tolktjänster för döva, personer med dövblindhet samt personer med hörselnedsättning till Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Vi har tillsammans med andra organisationer gett våra synpunkter på den externa remissen gällande upphandling av Tolktjänster för döva, personer med dövblindhet samt personer med hörselnedsättning till Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Vi har bl a poängterat att det är viktigt att personer med rätt kompetens om berörda målgrupper är involverad i en upphandlingsprocess som handlar om döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

Vi har även poängterat att det inte i upphandlingen ska stå vilken tolkmetod resp målgrupp ska använda.

Vi har gett våra synpunkter på vad våra målgrupper tycker att vardagstolkning bör innebära.

mm

 

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.