DHB Östra

Intressepolitik

DHB Östra arbetar med intressepolitiska frågor inom ex vis skola, habilitering, delaktighet och tillgänglighet.

Vi jobbar för att alla barn som behöver teckenspråk ska få tillgång till det och även ha rätt att boka teckenspråkstolk.

Vi uppvaktar politiker, deltar i olika samrådsmöten med SPSM, Hörselhabiliteringen på Rosenlund Karolinska, Tolkcentralen m fl.

Vi svarar på remisser och skriver skrivelser till myndigheter m fl, ofta i samarbete med andra organisationer.

DHB Östra svarar varje år på SPSMs förfrågan angående vilka utbildningsanordnare som  ska få anordna teckenspråksutbildning för föräldrar, TUFF.

Vi arrangerar konferenser och föreläsningar då  vi  bjuder in våra medlemmar, anhöriga, personal, politiker m fl.

Vi har återkommande möten med de skolor som finns för våra olika målgrupper, Manillaskolan, Alviksskolan, Hällsboskolan m fl.

Vi arrangerar och deltar i mässor och  informationsdagar för våra  målgrupper.

När vi ordnar medlemsaktiviteter informerar vi alltid alla externa arrangörer om vad som krävs för att aktiviteterna ska vara tillgängliga för våra barn och ungdomar och ser till att de blir det.

Återkommande möten som vi deltar i:

  • SPSM’s Dialogmöten
  • Samverkansmöten på hörselhabiliteringen Rosenlund, Karolinska
  • Tolkcentralens samverkansmöten
  • Samverkansmöten med andra intresseorganisationer
  • Samverkansmöten på hörcentralen i Uppsala
  • Regionala möten med TUFF, teckenspråksutbildning för föräldrar

Föreläsning om språkstörning

Framflyttad till feb/mars 2023

Språkstörning hos barn och unga. Föreläsning med Astrid Frylmark.

Föreläsning: Longing to belong

4 oktober 2022

Tisdagen den 4 oktober bjuder DHB Östra, Hörselskadades distrikt i Stockholms län, HRF Stockholm och…

Föreläsning med Ingela Holmström

8 mars 2022

Tisdagen den 8 mars bjuder DHB Östra, Hörselskadades distrikt i Stockholms län, HRF Stockholm och…

Livesamtal om psykisk hälsa

16 november 2021

Tisdag den16 november bjuder DHB Östra, Hörselskadades distrikt i Stockholms län, HRF Stockholm och UHiS/HiSUS…

Föreläsning om Infoteket och barnboksserier

26 oktober 2021

Tisdagen den 26 oktober bjuder DHB Östra, Hörselskadades distrikt i Stockholms län, HRF Stockholm och…

Webbinarium om psykisk ohälsa

2 september 2021

Torsdagen den 2 september bjuder DHB Östra, Hörselskadades distrikt i Stockholms län, HRF Stockholm och…

Stäng formuläret.