DHB Östra

Intressepolitik

DHB Östra arbetar med intressepolitiska frågor inom ex vis skola, habilitering, delaktighet och tillgänglighet.

Vi jobbar för att alla barn som behöver teckenspråk ska få tillgång till det och även ha rätt att boka teckenspråkstolk.

Vi uppvaktar politiker, deltar i olika samrådsmöten med SPSM, Hörselhabiliteringen på Rosenlund Karolinska, Tolkcentralen m fl.

Vi svarar på remisser och skriver skrivelser till myndigheter m fl, ofta i samarbete med andra organisationer.

DHB Östra svarar varje år på SPSMs förfrågan angående vilka utbildningsanordnare som  ska få anordna teckenspråksutbildning för föräldrar, TUFF.

Vi arrangerar konferenser och föreläsningar då  vi  bjuder in våra medlemmar, anhöriga, personal, politiker m fl.

Vi har återkommande möten med de skolor som finns för våra olika målgrupper, Manillaskolan, Alviksskolan, Hällsboskolan m fl.

Vi arrangerar och deltar i mässor och  informationsdagar för våra  målgrupper.

När vi ordnar medlemsaktiviteter informerar vi alltid alla externa arrangörer om vad som krävs för att aktiviteterna ska vara tillgängliga för våra barn och ungdomar och ser till att de blir det.

Återkommande möten som vi deltar i:

  • SPSM’s Dialogmöten
  • Samverkansmöten på hörselhabiliteringen Rosenlund, Karolinska
  • Tolkcentralens samverkansmöten
  • Samverkansmöten med andra intresseorganisationer
  • Samverkansmöten på hörcentralen i Uppsala
  • Regionala möten med TUFF, teckenspråksutbildning för föräldrar

Möte med tolkcentralen

Oktober 2019

Tolkcentralens samverkansmöte med intresseorganisationer

Döv och Hörsel

1 oktober 2019

Vill du ha information om hur du kan få en roligare fritid och hur du…

Möte på Manillaskolan

9 okt 2019

Presentation av vår verksamhet på Manillaskolan

Föreläsning språkstörning

7 november 2019

Vi har bjudit in två föreläsare som pratar om språkstörning utifrån två perspektiv; att leva…

Skrivelse till Tolkcentralen

Våren 2019

Remissvar ang upphandling av tolktjänster för döva, personer med dövblindhet samt personer med hörselnedsättning till…

Samverkansmöte Karolinska

Februari 2019

Samverkansmöte med funktionshinderorganisationerna på Hörselhabiliteringen Rosenlund i feb 2019.

Stäng formuläret.