DHB Östra

Intressepolitik

DHB Östra arbetar med intressepolitiska frågor inom ex vis skola, habilitering, delaktighet och tillgänglighet.

Vi jobbar för att alla barn som behöver teckenspråk ska få tillgång till det och även ha rätt att boka teckenspråkstolk.

Vi uppvaktar politiker, deltar i olika samrådsmöten med SPSM, Hörselhabiliteringen på Rosenlund Karolinska, Tolkcentralen m fl.

Vi svarar på remisser och skriver skrivelser till myndigheter m fl, ofta i samarbete med andra organisationer.

DHB Östra svarar varje år på SPSMs förfrågan angående vilka utbildningsanordnare som  ska få anordna teckenspråksutbildning för föräldrar, TUFF.

Vi arrangerar konferenser och föreläsningar då  vi  bjuder in våra medlemmar, anhöriga, personal, politiker m fl.

Vi har återkommande möten med de skolor som finns för våra olika målgrupper, Manillaskolan, Alviksskolan, Hällsboskolan m fl.

Vi arrangerar och deltar i mässor och  informationsdagar för våra  målgrupper.

När vi ordnar medlemsaktiviteter informerar vi alltid alla externa arrangörer om vad som krävs för att aktiviteterna ska vara tillgängliga för våra barn och ungdomar och ser till att de blir det.

Återkommande möten som vi deltar i:

  • SPSM’s Dialogmöten
  • Samverkansmöten på hörselhabiliteringen Rosenlund, Karolinska
  • Tolkcentralens samverkansmöten
  • Samverkansmöten med andra intresseorganisationer
  • Samverkansmöten på hörcentralen i Uppsala
  • Regionala möten med TUFF, teckenspråksutbildning för föräldrar

Möte på Alviksskolan

15 maj 2017

Vi träffade Cecilia Rosman biträdande rektor för hörselklasserna och Karolina Schönström, lärare och enhetsledare för…

Habilitering & Hälsa

12 juni 2017

Vi träffade Habilitering och hälsa för att diskutera situationen för föräldrar som har barn med…

Teknik- & kommunikationsmässa

Torsdagen den 5 oktober 2017, kl. 14–19

Mässan med det senaste inom hörselteknik, pedagogik och anpassad lärandemiljö.

Information på Manillaskolan

23 januari 2017

DHB Östra var inbjudna till Manillaskolan för att informera eleverna om DHB Östra och om…

Möten i Uppsala

7 okt 2016

Fredag 7 oktober var vi på två besök i Uppsala och informerade om och diskuterade…

Skärgårdsstiftelsen

2015-2016

DHB Östra har varit bollplank vad gäller tillgänglighet i Skärgårdsstiftelsens projekt

Stäng formuläret.