DHB Östra

Medlemsaktiviteter

DHB Östra arrangerar aktiviteter för våra barn, ungdomar, föräldrar och familjer.

För att våra barn ska få en mer aktiv fritid, för att de ska få träffa kompisar och för att familjerna ska få träffa varandra och kunna utbyta erfarenheter och få ett större nätverk med familjer i samma situation. Barnen och ungdomarna går ofta i specialskolor, hörselklasser mm och har inte kompisar där de bor. Många kan inte heller delta i de vanliga fritidsaktiviteter som andra barn deltar i.

Alla aktiviteter, läger, besök på museer mm arrangeras med teckenspråkstolkar och teater med hörselslingor eller textning.

 

Årsmöte 2020

21 mars 2020

Välkomna på DHB Östras Årsmöte på Sjöhistoriska museet

Minifritids

Våren 2020

Minifritids är ett samarbete med HiSUS (Unga Hörselskadade) och vi brukar träffas på deras Ungdomsgård…

Simskolor

Vår 2020, start v. 10

Vi har våra simskolor i bassänger med varmt vatten och med minst en förälder per…

Tekniksim

Vår 2020, start v. 10

Vi startar nu en grupp Tekniksim efter simskolegruppernas tider i Älvsjö. Träningen anpassas efter deltagarna,…

Babysim

Vår 2020, start vecka 10

Tillsammans med Vattenhuset erbjuder vi Babysim med start vecka 10.

En spelman på taket

1 mars 2020

En textad föreställning på Stadsteatern (Dansens hus). En stor ensemble med bl a Dan Ekborg…

Stäng formuläret.