DHB Östra

Projekt-/kanslimedarbetare 100 %

I och med att Riksförbundet DHB har fått projektet "Äntligen!" godkänt av Arvsfonden ska DHB tillsätta 3 tjänster för arbete med projektet. En av tjänsterna är placerad på DHB Östras kansli i Stockholm.

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB, är en föräldraorganisation som startade 1949 och aktivt arbetar för att våra målgrupper ska vara delaktiga, jämlika samt ha inflytande i ett tillgängligt samhälle. Även barn med ytterligare funktionsnedsättningar är en viktig grupp inom vår organisation. Grunden för våra ställningstaganden är våra samlade erfarenheter i förbundet. Viktiga dokument för vårt arbete är Barnkonventionen och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vårt arbete utgår även från Sveriges språklag, som ger svenskt teckenspråk ställning motsvarande de nationella minoritetsspråken.

Om projektet
Riksförbundet DHB har beviljats medel till det 3-åriga projektet Äntligen! med beräknad projektstart januari 2019. Projektets mål är att bilda ett ungdomsförbund för barn, ungdomar och unga vuxna med språkstörning. Syftet är att möjliggöra för individer ur målgruppen att kunna tillvarata sina rättigheter till påverkansarbete inom en demokratisk organisation samt kunna delta på läger och annan verksamhet för socialt utbyte med andra i samma situation.
Målgruppen är barn, ungdomar och unga vuxna med språkstörning. Genom olika aktiviteter vill vi skapa mötesplatser och ge ungdomarna plattformar för social gemenskap. Viktiga aktiviteter inom projektet kommer att vara studiecirklar i föreningskunskap, men också lägerverksamhet och andra för målgruppen anpassade fritidsaktiviteter. Organisationen kommer att byggas upp under projekttiden, så att när projektet är slut ska det finnas en fungerande styrelse och ett litet kansli, samt en etablerad verksamhet i form av exempelvis läger.

OBS! Projektet söker även en medarbetare med språkstörning. Denna tjänst presenteras på Riksförbundets hemsida.

1. Projektledare/intressepolitisk kommunikatör 75 %
Du arbetar 50 % som projektledare för projektet som heter Äntligen! Tillsammans med projektets medarbetare, kansliet, styrelsens ansvariga för området samt projektets samarbetspartners planerar du projektets arbete och aktiviteter. Du ansvarar för att projektplan och budget följs. Du kommer till stor del vara involverad i projektets utåtriktade verksamhet och delta i de olika aktiviteterna. Du ansvarar också för den löpande kontakten med och för rapporteringen till vår finansiär Arvsfonden. Resor ingår i tjänsten. I tjänsten ingår även att du arbetar 25 % som intressepolitisk kommunikatör på Riksförbundet DHB:s kansli i Örebro. I den tjänsten ingår intressepolitisk bevakning, besvara utredningar, skriva artiklar i vår medlemstidning Dialog, kommunicera på vår hemsida och i våra sociala medier, även viss representation kan förekomma.

Du måste ha erfarenhet av

Tidigare erfarenhet av att leda projekt
Läsa och besvara större statliga utredningar
Skriva lättillgängliga texter om olika ämnen, gärna erfarenhet från medlemstidning
Vana vid att leda seminarier och kommunicera inför publik
Leda och engagera människor
Arbeta i en styrelseledd verksamhet, helst inom funktionshinderrörelsen
Föreningskunskap
Officepaketet

Personliga egenskaper
Som person känner du hög ansvarskänsla och stark motivation att slutföra uppgifter. Du har initiativförmåga, kan prioritera och tycker om att engagera människor. Du är analytisk och har en vilja att kommunicera komplexa texter på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt. Vi är en liten organisation och för att trivas hos oss bör du vara prestigelös och ha lätt för att samarbeta gärna med personer med funktionsnedsättning. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

Om du har arbetat med personer med funktionsnedsättning
Relevant akademisk examen
Arbetat med Adobes programserie

Tjänsten på 50 % är en visstidsanställning under projektets tre år. Tjänsten på 25 % är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Start enligt överenskommelse men senast januari 2019. Sista ansökningsdag är 2018-11-02. Urval kommer ske löpande fram till detta datum.

Ansökan med löneanspråk kan antingen mailas till kansliet@dhb.se, eller skickas per post till Riksförbundet DHB, Järntorgsgatan 8,703 61 Örebro. Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anna Gabrielsson 019 – 170830 eller anna.gabrielsson@dhb.se

2. Projektmedarbetare/kanslimedarbetare 100 %
Du arbetar 50 % som projektmedarbetare för projektet som heter Äntligen! Tillsammans med projektets medarbetare, kansliet, styrelsens ansvariga för området samt projektets samarbetspartners planerar du projektets arbete och aktiviteter. Du kommer till stor del vara involverad i projektets utåtriktade verksamhet och delta i de olika aktiviteterna. I tjänsten ingår även att du arbetar 50 % som kanslist på DHB Östras kansli i Stockholm. Resor ingår i tjänsten. I tjänsten som kanslimedarbetare ingår intressepolitisk bevakning, skriva bidragsansökningar, att kommunicera via sociala medier samt att anordna och administrera aktiviteter.

Du måste ha erfarenhet av

Tidigare erfarenhet av att arbeta i projekt
Leda och engagera människor
Arbeta i en styrelseledd verksamhet, helst inom funktionshinderrörelsen
Officepaketet

Personliga egenskaper
Som person känner du hög ansvarskänsla och stark motivation att slutföra uppgifter. Du har initiativförmåga, kan prioritera och tycker om att engagera människor. Vi är en liten organisation och för att trivas hos oss bör du vara prestigelös och ha lätt för att samarbeta gärna med personer med funktionsnedsättning. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

Om du har arbetat med personer med funktionsnedsättning
Relevant akademisk examen
Kunskap och erfarenhet av språkstörning

Tjänsten som projektmedarbetare på 50 % är en visstidsanställning under projektets tre år. Tjänsten som kanslimedarbetare på 50 % är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Start överenskommelse i januari 2019. Sista ansökningsdag är 2018-11-02 och urval kommer ske löpande fram till detta datum.

Ansökan och löneanspråk kan antingen mailas till kansliet@dhb.se, eller skickas per post till Riksförbundet DHB, Järntorgsgatan 8,703 61 Örebro.

Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anna Gabrielsson 019 – 170830, anna.gabrielsson@dhb.se (projektledare) och Madeleine Granqvist 0708 – 861851, madeleine.granqvist@dhb.se (kanslimedarbetare).

Kontakt:

Telefon:
019 – 17 08 30

Text: (ange 019122146*)
019-19 68 90

E-post: kansliet@dhb.se

Adress:

Riksförbundet DHB
Järntorgsgatan 8
703 61 Örebro

 

 

Stäng formuläret.