DHB Östra

DHB Östras styrelse 2021

Styrelsen arbetar ideellt i första hand med skol- och tillgänglighetsfrågor. Alla i styrelsen är själva föräldrar till barn i våra målgrupper.

Du är välkommen att kontakta någon i styrelsen om du har något du vill fråga. Ta då bort ”REMOVEME” från e-postadressen.

Ordförande
Helena Reuterham

Förälder till ett dövt barn med CI som går inkluderat på kommunalt gymnasium.

E-post: helena_reuterham@REMOVEMEhotmail.com

Vice ordförande
Sara Zechel

Förälder till ett barn med språkstörning.

E-post: sara.johansson79@REMOVEMEgmail.com

Ledamot
Mia Edén

Förälder till ett barn med grav hörselskada, som går på Manillaskolan.

E-post: miaeden08@REMOVEMEgmail.com

Ledamot
Märit Söderberg

Förälder till ett barn som är döv/grav hörselskada.
CI/hörapparat och språkstörnig. Har gått på Alviksskolan och går nu på Manillaskolan.

E-post:marit.soderberg@REMOVEMEhotmail.com

Ledamot
Stefan Gündüz

Förälder till två döva barn med CI och hörapparat som går på Alviksskolan.

E-post:stefangunduz79@REMOVEMEgmail.com

Ledamot 
Dag Hallberg

E-post: dag.hallberg@REMOVEMElidingo.se

Förälder till ett barn med språkstörning som går på Ledviks resursenhet på Lidingö

Adjungerad styrelseledamot
Kanslist/Sekreterare
Charlotte Lundholm

Förälder till ett barn med språkstörning.

E-post:charlotte.lundholm@REMOVEMEoutlook.com

Adjungerad styrelseledamot
Kanslist/Kassör/Sekreterare
Madeleine Granqvist

Förälder till två döva barn med CI som gått på Manillaskolan och Alviksskolan följt av  Riksgymnasiet i Örebro och nu inkluderat på kommunalt gymnasium.

E-post: madeleine.granqvist@REMOVEMEdbh.se

 

Stäng formuläret.