DHB Östra

Statlig Skolutredning - SAK

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar.

DHB Östra har deltagit i flera möten kring utredningen, med Jan Sydhoff och hans kollegor på regeringskansliet. Vi deltog i mötena tillsammans med andra funktionshinderföreningar. En utredning om skolsituationen för elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning.

DHB Östra har därefter deltagit i Riksförbundets skrivelse med synpunkter på samma utredning. Vi har bidragit med synpunkter kring hörselnav, SAK-miljöer, teckenspråksundervisning för elever med hörselnedsättning, riksgymnasium för elever med språkstörning i Örebro (RGS) mm.

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.