Riksförbundet DHB

Samlad information om coronaviruset för våra målgrupper

Nu har vi efter en tids dialog med Folkhälsomyndigheten och MSB fått fram en samlad information om coronaviruset för våra målgrupper

Här nedan hittar ni information om coronaviruset.

Video med bildstöd om hur du skyddar dig själv och andra från smittspridning.  – https://www.youtube.com/watch?v=yafDuj_rwuk
Frågor och  svar: – https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
Bildstöd om handhygien –  Handhygien Corona
Nytt informationsblad om coronaviruset – Allmän information
Teckentolkad information – https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/teckensprakstolkad-information-om-covid-19
Information med bildstöd – http://dhb.se/bildstod/bildstod-foreningsverksamhet/bildstodmaterial/pratkartor/#716-1

Uppdatering/2020-03.16

Nu har vi tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram ett material på en mer lättläst svenska kring vad coronaviruset är för något och hur vi påverkas av det. Materialet hittar ni nedan på länken Allmän information.

Uppdatering/2020-03-12

Vi har haft fortsatt kontakt med Folkhälsomyndigheten där vi från vårat håll krävt en bättre information om coronaviruset för våra medlemmar. Vi anser att den generella informationen om själva viruset, vad det är och vem som borde vara orolig är för dålig i nuläget. Informationen på Folkhälsomyndighetens hemsida är svår att hitta och språket i informationen är onödigt komplicerad. Idag har vi fått svar från Folkhälsomyndigheten att en förbättrad information är under arbete och vi på Riksförbundet DHB hoppas att den nya informationen kommer vara tillgänglig inom någon dag.

2020-03-06

DHB har en dialog med Folkhälsomyndigheten i frågan om att vi vill se information om Coronaviruset som är tillgänglig för våra medlemmar. Vi har i samtal framfört att vi vill se information på lättläst, lätt teckenspråk och teckenspråk. Det finns en förståelse hos myndigheten för det vi har framfört och vi kommer att ha en fortsatt kontakt.

I dag har Folkhälsomyndigheten ett möte med Myndigheten för samhällsskydd och gemenskap där en av frågorna kommer att vara vår begäran om tillgänglig kommunikation. Vi kommer att ge mer information så snart vi har möjlighet.

 

Stäng formuläret.