Riksförbundet DHB

Efter att stor kritik riktats mot flera förslag i SOU 2018:14 säger regeringen nej.

Regeringen har beslutat att inte gå vidare med förslagen att kommunalisera specialskolorna samt att överföra huvudmannaskapet för specialskolorna.

Uttalandet från regeringen kom i morse och är mycket glädjande. Förslaget har blivit kraftigt kritiserat av flera intresseorganisationer, däribland riksförbundet DHB. Vi tycker att det är bra att regeringen inser att det inte var ett genomtänkt förslag. DHB ser också mycket positivt på att specialskolan fortsatt kommer att vara statlig.

Helene Öberg (MP), statssekreterare åt utbildningsminister Gustav Fridolin kommenterade beslutet i SVT:s Nyhetstecken:

”– Regeringen vill inte gå vidare med förslaget om att byta huvudman för specialskolorna. Det är heller inte aktuellt att överföra huvudmannaskapet för specialskolorna från staten till de kommuner som skolorna ligger i …”.

Ordförande för DHB Språkstörning, Lena Fernström kommenterar beslutet:

”- Det känns betryggande att regeringen landat i denna slutsats. Vi har i färskt minne från när man tidigare lade ner Hällsboskolan och vilka konsekvenser det fick. Det är tydligt att kommunerna inte klarar av att handha skolan eller dess målgrupper.”

Du kan läsa nyheten på SVT:s hemsida genom att följa denna länk. Du kan även läsa riksförbundet DHB:s tidigare kommentarer och se vår kritik genom att klicka på länken: Kritik mot statlig utredning

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.