Riksförbundet DHB

november 2012 - april 2016

Behov av hjälp med andning och sondmatning

Riksförbundet DHB tillstyrker förslagen om att hjälp med andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Sammanfattning av remiss.

Riksförbundet DHB välkomnar att förslaget att två så livsavgörande avgörande behov för alla människor såsom andning och sondmatning, jämställt med måltid, ska utgöra grundläggande behov med rätt till personlig assistans även för personer med funktionsnedsättning. Emellertid kan vi konstatera, vilket också framgår i promemorian, att införande av sondmatning endast är ett lagteknisk förtydligande, eftersom behovet av att äta redan tidigare varit ett grundläggande behov.

Stäng formuläret.