Riksförbundet DHB

En Arvsfond i takt med tiden

Riksförbundet DHB anser att det är viktig och angeläget att göra en översyn av Allmänna Arvsfondens roll och verksamhet.

Riksförbundet DHB upplever att Arvsfondens arbete på många sätt genomsyras av
grundläggande demokratiska värderingar som inkludering, delaktighet och tillgänglighet, men en tydlig form för hur demokrativillkoret prövas i en organisation kan bara öka transparensen och legitimiteten för Arvsfondens verksamhet och förutsägbarheten vid ansökningsförfarandet.

Riksförbundet DHB välkomnar en översyn av ansökningskriterierna eftersom vi anser att som de ser ut idag, kan leda till osäkerhet inför en ansökan. Det krävs väsentliga resurser för att göra en komplett ansökan, och det kan vara så att många mindre organisationer därför väljer att prioritera bort att göra en ansökan eftersom utfallet är oförutsägbart.

Riksförbundet DHB ser ett växande behov av att projektets karaktär kan behöva påverka den tid som projektet pågår.

Riksförbundet DHB ställer sig positiva till utredningens förslag att stöd inte få lämnas till en organisation som främjar, uppmanar till eller försvarar terrorism eller som i övrigt inte respekterar mänskliga rättigheter.

 

Ovanstående är bara en sammanfattning. Du kan läsa mer i det bifogade dokumentet till höger!

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.