Riksförbundet DHB

Tillgänglighet till digital offentlig service

Remisspromemoria om förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (2019:44)

Allmänna synpunkter.

Inledningsvis vill Riksförbundet DHB beröra något som inte finns med i denna remisspromemoria, men som får stora konsekvenser för en del av våra medlemmar. För vissa av våra medlemmar är en viktig aspekt av tillgänglighet att även gamla lösningar finns kvar och fortsätter att fungera när hemsidor och applikationer uppdateras eller görs om. Om man genom stor ansträngning lärt sig hur man hittar information på en hemsida kan det vara förödande även med små förändringar. Vår erfarenhet säger att om man inte känner igen sig och tjänsten i fråga har ändrat utseende ligger det nära till hands att man helt enkelt väljer bort det som inte fungerar. Har man misslyckats vid användandet kan det vara mycket svårt att senare få personen att vilja göra ett nytt försök. De individer som berörs av detta skulle ha stor hjälp av att kunna använda en äldre version även om den inte är utrustad med alla de finesser som ryms i uppdateringen.

 

Stäng formuläret.