Riksförbundet DHB

Remisspromemoria - För ökad trygghet och studiero

Riksförbundet DHB tillstyrker förslagna förändringarna i läroplanerna för specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Sammanfattning

Riksförbundet DHB tillstyrker förslagna förändringarna i läroplanerna för specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Riksförbundet DHB anser att det är bra att det blir en förtydligande av rektors ansvar. I Skolinspektionens rapport från 2016 framkom att ett flertal skolor var i behov av en tydligare styrning från skolans rektor för att förbättra studieron. Det ger signal om att det finns behov av ett förtydligande av rektors ansvar.

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.