Riksförbundet DHB

Remisspromemoria - Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter

Vårt förbund vill se ett förslag där den ökade kompetensen inte är knuten till en specifik diagnos, utan omfattar funktionsnedsättning i ett brett perspektiv.

Sammanfattning

Riksförbundet DHB ställer sig positivt till förslaget om att förändrade krav i förskolelärar-grundlärar-ämneslärar och yrkeslärarexamen så att studenterna får en ökad kunskap om neuropsykiatriska svårigheter, men anser att det är otillräckligt. Vårt förbund vill se ett förslag där den ökade kompetensen inte är knuten till en specifik diagnos, utan omfattar funktionsnedsättning i ett brett perspektiv.

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.