Riksförbundet DHB

Remissvar - karriärvägledning

Riksförbundet DHB Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle SOU (2019:4)

Sammanfattning av remiss.

Riksförbundet DHB ställer sig positiva till flera av utredningens förslag, dock inte benämningen studie- och yrkesvägledare ändras till karriärvägledning. Vi är eniga med utredningen att en för eleverna ändamålsenlig studie- och yrkesvägledning ska komma in redan på lågstadiet, finnas med i alla ämnen, kopplas starkare till arbetsmarknaden och vara tillgänglig för alla elever. När det gäller det sistnämnda ser vi positivt på att utredningen i vissa delar har ett funktionshinderperspektiv, men vi anser att det är för lite och saknar djup. Vi utvecklar vi vårt resonemang längre fram i svaret.

Stäng formuläret.