Riksförbundet DHB

Remissvar: Stärkt kvalitét och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

För Riksförbundet DHB är fritidshemmet en mycket viktig verksamhet inom skolväsendet.

För Riksförbundet DHB är fritidshemmet en mycket viktig verksamhet inom skolväsendet. Därför välkomnar vi en utredning som ser över fritidshemmets uppdrag och förutsättningar.  Vi ställer oss bakom ett flertal av utredningens förslag, men saknar skarpa förslag vad gäller rätt till transport till och från fritidshemmet samt om att elever i fritidshemmet ska omfattas av tillämpliga regler i arbetsmiljölagen. Riksförbundet DHB saknar också att Specialpedagogiska skolmyndigheten inte ges ett samverkande uppdrag med Skolverket.

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.