Riksförbundet DHB

2 november 2021

Riksförbundet DHB beviljas medel från Allmänna Arvsfonden till projekt för unga med hörselskada

Riksförbundet DHB ska under tre år arbeta med ett projekt som sätter ljus på en växande grupp unga med hörselskada. Många unga med hörselskada kan inte, trots att de har hörhjälpmedel, fullt ut delta i det hörande samhället som de skulle önska. De har inte heller levt i en teckenspråkig miljö och kan därför ha begränsad kunskap i teckenspråk, vilket gör att de inte heller kan delta i den teckenspråkiga världen som de skulle önska. De befinner sig mellan två världar och behöver nycklar till dem båda.

Projektet ”Mellan två världar” genomförs i samarbete med Unga Hörselskadade, Audionomernas yrkesförening, barnhörselhabiliteringen Rosenlund och Alviksskolan. Målet med projektet är att stärka de ungas självkänsla och öka insikten om de utmaningar de kan möta så att de ska vara bättre rustade i att möta dem och kunna lösa dem på ett bra sätt. I projektet ska unga med hörselskada ta fram olika material i form av filmer, föreläsningar och texter med information och livsberättelser om sin situation, sina erfarenheter och varför de har gjort vissa livsval.

–   Det är fantastiskt roligt att vi nu får möjlighet att genomföra det här viktiga projektet, säger Jan Höglund, ordförande i Riksförbundet DHB. Många unga med hörselskada lever sitt liv mellan två världar och kan känna en vilsenhet. Vi hoppas att projektet kan hjälpa dem att hitta användbara strategier och ge svar på funderingar som de kanske burit på länge.

I projektet kommer också ett material riktat till audionomer att tas fram. Det ska belysa ungas perspektiv av sin situation. Föreläsningar och material kommer att spridas bl a till andra organisationer, skolor, hörselhabiliteringar och hörselvård. Projektet kommer att leva kvar inom Riksförbundet DHB:s ordinarie verksamhet.

Stäng formuläret.