Riksförbundet DHB

Bo Carlssons Minnesgåvofond

Bo Carlssons Minnesgåvofond ska enligt fondens stadgar användas för att främja barn och ungdomar som är döva, hörselskadade eller har en språkstörning.

Riksförbundet DHB förvaltar Bo Carlssons Minnesgåvofond. Fondens medel ska användas för att främja döva ungdomar, hörselskadade ungdomar och ungdomar med språkstörning. Detta innefattar både enskilda personer och verksamheter. Gåvofonden instiftades 1995.

Inga särskilda ansökningshandlingar finns utan förbundsstyrelsen bestämmer tillfälle för utdelning baserat på fondens avkastning.

Om några år hoppas förbundet att fonden ska ge så mycket i ränta att vi kan dela ut större summor årligen.

  • Ansökningsperioden för att söka medel från fonden är 1 september – 15 oktober. Ni söker genom att skriva en motivering om varför ni ska ha pengarna till kansliets mail: kansliet@dhb.se
  • Vill du skänka pengar till fonden sätter du in en summa på bankgiro 485‑8999, och märker inbetalningen ”Bo Carlssons minnesgåvofond”.
Stäng formuläret.