Riksförbundet DHB

Intressepolitik

Intressepolitik är en viktig del i DHB:s arbete, vi informerar och ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag.

Vi vill förbättra livssituationen för våra medlemmar.

Vi påtalar brister i samhället och ställer krav på förbättringar för våra målgrupper. Vi arbetar bl a för:

  • Bättre skola/utbildning
  • Teckenspråksutbildning för föräldrar och syskon
  • Föräldrastöd
  • Ökad delaktighet och tillgänglighet för våra målgrupper

Genom att…

  • Vi uppvaktar politiker, myndigheter och beslutsfattare inom olika samhällsområden.
  • Vi skriver yttranden och svarar på remisser.
  • Vi samarbetar med närliggande förbund i gemensamma frågor
  • Vi driver egna projekt samt deltar i projekt tillsammans med andra förbund.

Remiss om Hälso- och sjukvårdens beredskap

DHB har svarat på regeringens remiss om Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad…

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11)

30 augusti 2021

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB, är en föräldraorganisation som startade…

Skolbibliotek för bildning och utbildning

30 augusti 2021

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB, är en föräldraorganisation som startade…

Dags att alla barn får välja skola

24 augusti 2021

Förslag från statliga utredningar som just nu bereds behöver kompletteras. Det fria skolvalet måste gälla…

Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelser vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet

3 augusti 2021

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB är en föräldraorganisation som startade…

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

29 juni 2021

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB, är en föräldraorganisation som startade…

Stäng formuläret.