Riksförbundet DHB

Intressepolitik

Intressepolitik är en viktig del i DHB:s arbete, vi informerar och ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag.

Vi vill förbättra livssituationen för våra medlemmar.

Vi påtalar brister i samhället och ställer krav på förbättringar för våra målgrupper. Vi arbetar bl a för:

  • Bättre skola/utbildning
  • Teckenspråksutbildning för föräldrar och syskon
  • Föräldrastöd
  • Ökad delaktighet och tillgänglighet för våra målgrupper

Genom att…

  • Vi uppvaktar politiker, myndigheter och beslutsfattare inom olika samhällsområden.
  • Vi skriver yttranden och svarar på remisser.
  • Vi samarbetar med närliggande förbund i gemensamma frågor
  • Vi driver egna projekt samt deltar i projekt tillsammans med andra förbund.

Teckenspråkstolkad information om Coronaviruset!

Nu har MSB kommit ut med teckenspråkstolkad information om det nya coronaviruset

Framtiden för tolktjänsten

27 januari 2020

DHB deltog på måndagen 27 januari i ett seminarium om framtiden för tolktjänsten. SDR har…

TUFF-Enkät

Svara senast den 15/1 2020

DHB har skapat en enkät om teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF).

Remissvar (SOU 2019:35)

21:a oktober 2019

Vi på Riksförbundet DHB menar att det är nödvändigt att skapa ett tydligt regelverk för…

Debattartikel i Dagens Samhälle

18:e oktober 2019

Vi på Riksförbundet DHB har publicerat en debattartikel i Dagens Samhälle.

DLD – AWERNESS DAY idag!

18:e oktober 2019

Idag är det den internationella dagen för att uppmärksamma om språkstörning.

Stäng formuläret.