Riksförbundet DHB

Intressepolitik

Intressepolitik är en viktig del i DHB:s arbete, vi informerar och ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag.

Vi vill förbättra livssituationen för våra medlemmar.

Vi påtalar brister i samhället och ställer krav på förbättringar för våra målgrupper. Vi arbetar bl a för:

  • Bättre skola/utbildning
  • Teckenspråksutbildning för föräldrar och syskon
  • Föräldrastöd
  • Ökad delaktighet och tillgänglighet för våra målgrupper

Genom att…

  • Vi uppvaktar politiker, myndigheter och beslutsfattare inom olika samhällsområden.
  • Vi skriver yttranden och svarar på remisser.
  • Vi samarbetar med närliggande förbund i gemensamma frågor
  • Vi driver egna projekt samt deltar i projekt tillsammans med andra förbund.

SOU 2017:111

RIksförbundet DHB lämnar ett yttrande över ”Utredningen om tvångsåtgärder mot barn”

DHB:s remissvar till gymnasieutredningen

I detta remissvar befäster DHB vikten av att begreppet utbildning fortsatt tolkas brett.

U2017/03537/GV

DHB svarar på betänkandet ”Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne…

Svar till förslag om ny läroplan

Riksförbundet DHB lämnar över följande kommentarer till förslag om en reviderad läroplan.

Förslag till specialskolan och grundsärskolan

Förslag om förändringar inom specialskolan och grundsärskolan besvaras av Riksförbundet DHB i denna skrivelse.

Dnr 2017:692

I detta svar kommenterar DHB Skolverkets förslag till ändrade föreskrifter.

Stäng formuläret.